Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor de eerste behandeling voorziet de klant Bij Jolanda's van de nodige gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling.
Bij Jolanda's neemt alleen de persoonlijke gegevens op in haar klantenbestand en behandeld de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
De AVG verklaring ligt ter inzage in de pedicure praktijk.